Security

Ваша особиста інформація зберігається в захищених мережах і доступна тільки обмеженому числу осіб, що володіють особливими правами доступу до таких систем і вимагають збереження конфіденційності інформації.

Крім того, вся конфіденційна / кредитна інформація, яку ви надаєте, зашифрована за допомогою технології Secure Socket Layer (SSL). Усі транзакції обробляються через провайдера шлюзу і не зберігаються, а також не обробляються на наших серверах.